gia tốc

42 kết quả phù hợp trong mục gia tốc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính gia tốc của vật

Một vật có khối lượng m = 2kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang có độ lớn F = 5N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là mu _{t} = 0,2. Lấy g = 10m/s2. Tính :
a. Gia tốc của vật.
b. Vận tốc của vật cuối giây thứ 4.
c. Sau 4 giây lực kéo ngừng tác dụng. quãng đường vật đi trong giây cuối cùng trươc khi dừng lại.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa chuyển động thẳng chậm dần đều

Nêu định nghĩa chuyển động thẳng chậm dần đều – Nêu đặc điểm của vecto gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều.
Áp dụng.
a) Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì giảm tốc, sau 10s đạt vận tốc 5m/s. Tính gia tốc của đoàn tàu và quãng đường tàu chuyển động trong thời gian trên?
b) Sau đó tàu tiếp tục chuyển động thẳng đều trong 20s tiếp theo.
Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường tàu chuyển động.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa lực hấp dẫn

Nêu định nghĩa lực hấp dẫn . Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn Viết công thức xác định trọng lượng cảu vật ở độ cao h so với mặt đất và ở mặt đất.nêu đặc điểm của trọng lực và các đặc điểm của lực và phản lực.
Áp dụng..Biết gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g0 = 9,8 (m/s2). Biết khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng, bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng. Tìm gia tốc rơi tự do trên bề mặt của Mặt Trăng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do

Nêu đặc điểm cuả chuyển động rơi tự do. Gia tốc rơi tự do có những đặc điểm gì? Nêu các định nghĩa sau: Tóc độ góc, chu kỳ , tần số, gia tốc hướng tâm.
Áp dụng: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất . Lấy g = 10m/s2
a.Tính thời gian rơi và vận tốc khi vật chạm đất ?
b.Tính quãng đường vật rơi đuợc trong 2s đầu tiên và trong 2s cuối cùng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình vận tốc

Một viên bi chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 và với vận tốc ban đầu bằng không.
a. Tính quãng đường đi được của viên bi trong thời gian 3s
b. Viết phương trình vận tốc
c. Tính quãng đường của viên bi trong giây thứ 3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định gia tốc của vật

Cho hệ vật được bố tri như hinh vẽ, nêm cos khối lượng M, vât nhỏ có khối lượng m, hệ số ma sát giữa nêm và vật là k, bỏ qua ma sát với sàn và khối lượng của ròng rọc và dây. Xác định gia tốc của vạt m đối với mặt phẳng ngang mà trên đó có nêm đang trượt.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chuyển động tròn đều

Câu 1:
a. Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có đặc điểm gì ?
b. Một ô tô chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tròn có bán kính 50m với vận tốc 36km/h. Tìm tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của ô tô ?
Câu 2: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng cùng chiều với dòng nước, vận tốc của thuyền so với nước là 18km/h. Vận tốc chảy của dòng nước so với bờ là 1,5 m/s. Xác định vận tốc của thuyền đối với bờ sông ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chuyển động

Cùng 1 lúc ở 2 địa điểm cách nhau 300m có 2 ô tô đi ngược chiều. Xe đi từ A đến B có vận tốc ban đầu là 20m/s chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2
còn xe đi từ B đến A có vận tốc ban đầu 10m/s và chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 2m/s2 . Lấy gốc tọa độ 0 trùng với A ,chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc 2 xe xuất phát qua A và B
1)Lập phương trình chuyển động của 2 xe
2)Khoảng cách giữa 2 xe sau 5s
3)Vị trí và quãng đường mỗi xe đi được đến khi gặp nhau
4)Tìm vận tốc của xe từ B đối với xe từ A

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chu kì của con lắc

Thực hiện các tính toán tìm các yêu cầu sau:
a, Một con lắc đơn có chiều dài l =1,2 m đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,87 m/s2. Tìm chu kỳ của con lắc? Nếu ta đưa nó lên cao 10km thì chu kì của nó tăng hay giảm và giá trị đó là bao nhiêu?
b, Cho hai đầu dây cố định dao động thì trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát trên dây có 4 bụng sóng hỏi vận tốc sóng có giá trị là bao nhiêu khi chiều dài của dây l =1,2m và tần số sóng
f = 20Hz?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thời gian chuyển động của vật

Một vật đang chuyển động với vận tốc v_{0} thì bắt đầu lên một dốc con dài 50m, cao 30m, hệ số ma sát giữa vật và dốc là mu=0,25. Cho g=10m/s2.
a. Tìm gia tốc của vật khi lên dốc và vận tốc v_{0} của vật để vật dừng lại ngay đỉnh dốc.
b. Ngay sau đó vật trượt xuống, tính vận tốc của nó khi xuống đến chân dốc.
c. Tìm thời gian chuyển động kể từ khi bắt đầu lên dốc cho đến khi xuống đến chân dốc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính gia tốc của vật

Một vật đang chuyển động với vận tốc 25m/s thì trượt lên dốc. Biết dốc dài 50m, cao 14m, hệ số ma sát giữa vật và dốc là mu = 0,25. Cho g=10m/s2.
a. Tính gia tốc của vật khi lên dốc.
b. Vật có lên hết dốc không? Nếu có tính vận tốc của vật đở đỉnh dốc và thời gian lên hết dốc.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính gia tốc

Cho hệ cơ như hình vẽ, 3 đoạn AB,BC,DB ko dãn, không khối lượng. Ban đầu hệ cân bằng (dây nối DB giữ vật m1 sao cho đoạn dây AB căng và hợp với phương thẳng đứng 1 góc α.Đoạn dây nối 2 vật m1,m2 thẳng) Đốt dây DB để cho hệ c/đ.tìm gia tốc của m2 sau khi đốt dây theo m1, m1, α.

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất của chuyển động tròn đều

Trong chuyển động tròn đều:
A. Tốc độ dài của các điểm nằm dọc bán kính của quỹ đạo tròn có độ lớn khác nhau, còn tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.
B. Tốc độ dài và tốc độ góc của các điểm nằm dọc theo bán kính của quỹ đạo tròn có độ lớn khác nhau, còn gia tốc hướng tâm của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.
C. Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của các điểm nằm dọc theo bán kính quỹ đạo tròn có độ lớn khác nhau, còn tốc độ góc của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.
D. Tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của các điểm nằm dọc theo bán kính quỹ đạo tròn có độ lớn không đổi, còn tốc độ dài của các điểm đó có độ lớn như nhau và không đổi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chuyển động tròn đều

Chuyển động tròn đều không có đặc điểm nào sau đây?
A. Quỹ đạo là dường tròn
B. Vectơ vận tốc dài không đổi
C. Tốc độ góc không đổi
D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực đàn hồi của lò xo

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng
đứng chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí
cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và 2π = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ
khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
A. 7/30 s. B. 4/15 s. C. 3/10 s. D. 1/30 s.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi

Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì:
A.Thế năng của vật tăng gấp đôi. B.Động năng của vật tăng gấp đôi.
C.Gia tốc của vật tăng gấp đôi. D.Độ lớn động lượng của vật tăng gấp đôi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gia tốc rơi tự do

Phát biểu nào sau đây là đúng.
a) Càng lên cao thì gia tốc rơi tự do càng nhỏ.
b) Để xác định trọng lực tác dụng lên vật người ta dùng lực kế.
c) Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lượng của vật.
d) Trọng lượng của vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của vật đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định nghĩa vecto lực

Chọn phát biểu đúng nhất .
a) Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.
b) Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật.
c) Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật.
d) Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi

Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì:
A.Động năng của vật tăng gấp đôi. B.Gia tốc của vật tăng gấp đôi.
C.Thế năng của vật tăng gấp đôi. D.Độ lớn động lượng của vật tăng gấp đôi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

gia tốc rơi tự do

Một vật có khối lượng m = 2 kg, được thả rơi tự do từ độ cao h = 100m, tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Sau 2s chuyển động vật có động năng là:
A.W_{d} = 400 J; B.W_{d} = 200 J; C.W_{d}= 2000 J; D.W_{d} = 800J;< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay