Giá trị của biểu thức

5 kết quả phù hợp trong mục Giá trị của biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Resized Image
Tính giá trị của biểu thức :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

1. Giải phương trình: (x + 1) (x + 2) (x + 3) (x + 4) - 3 = 0
2. Tính giá trị của biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức- toán 8

Cho hai số dương x và y thoả mãn x+y=1
a) Tính giá trị của biểu thức M= x(x+34) +y(y+34) +2xy +65
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay