giá trị dương

1 kết quả phù hợp trong mục giá trị dương
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Cho biểu thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức.
b) Với giá trị nào của x thì H có giá trị dương.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay