Giá trị lớn nhất

391 kết quả phù hợp trong mục Giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

Cho . Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Với những giá trị nào của thì hệ bất phương trình : có nghiệm. Giải phương trình : Cho các số thỏa mãn Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một gia đình định trồng rau và hoa

Một gia đình định trồng rau và hoa trên diện tích . Nếu trồng rau thì cần công và thu lợi triệu đồng trên mỗi , còn trồng hoa thì cần công và thu lợi triệu đồng trên mỗi . Biết số công không được quá , tìm phương án tối ưu.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đinh

Gọi là tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ có tọa độ thỏa mãn hệ :a) Xác định miền đa giác . Tìm tọa độ các đinh.b) Tìm các điểm của làm cho biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng B 1C và AC 1 theo a,b

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình lăng trụ đứng với .1) Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng theo .2) Cho thay đổi và thỏa mãn . Tìm để khoảng cách ở câu 1 là lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hàm số Chỉ nhận giá trị dương

Chứng minh rằng hàm số . Chỉ nhận giá trị dương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f(x)

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm trên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức hàm số

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hình nào có diện tích lớn nhất

Trong tam giác nội tiếp thì hình nào có diện tích lớn nhất?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho .Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ của A để hình chữ nhật ABCD có diện tích lớn nhất

Cho Elip có phương trình: Từ điểm có tọa độ dương, dựng hình chữ nhật nội tiếp trong có các cạnh song song với các trục tọa độ. Xác định tọa độ của để hình chữ nhật có diện tích lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gọi M là một điểm tùy ý thuộc $(E) . Chứng tỏ rằng

Cho Elip có phương trình: , với a. Gọi là một điểm tùy ý thuộc . Chứng tỏ rằng .b. Tìm điểm trên sao cho độ dài ngắn nhất, dài nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định phương trình tham số của (C)

Cho đường tròn a. Xác định phương trình tham số của b. Tìm trên điểm sao cho đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất biết rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm M thuộc đường tròn (C)

Cho đường tròn và đường thẳng có phương trình: . Tìm tọa độ điểm thuộc đường tròn sao cho khoảng cách từ đến đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay