Giá trị lượng giác của một góc

46 kết quả phù hợp trong mục Giá trị lượng giác của một góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giá trị lượng giác của một góc

Với góc nào, thì biểu thức sau xác định:a) b) , c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị lượng giác của các góc

Tính giá trị lượng giác của các góc:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị các biểu thức

Tính giá trị các biểu thức sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giá trị lượng giác của một góc

Tính theo hàm số lượng giác của các góc bé hơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tìm giá trị của biểu thức

Tìm giá trị của biểu thức:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị lượng giác của một góc

a) Chứng minh rằng nếu thì .b) Cho . Chứng minh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức nhân đôi

a) Tính của b) Cho . Tính giá trị các hàm số lượng giác của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

Không dùng máy tính hoặc bảng số, hãy tính giá trị biểu thức: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính

Cho . Tính
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Biết . Tính giá trị của biểu thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Biết . Tính giá trị của biểu thức:,
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính

Cho . Tính .


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay