giá trị nguyên

15 kết quả phù hợp trong mục giá trị nguyên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Cho phân thức

Resized Image
a) Với giá trị nào của x thì phân thức A được xác định ?
b) Rút gọn A .
c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a. Rút gọn biểu thức Q
b. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên âm

Bài 1 ( 2,5 điểm) Giải các phương trình sau :

Resized Image
Bài 2 : (2,0 điểm )
1. Tìm các giá trị nguyên âm thoả mãn bất phương trình
Resized Image
2. Giải phương trình
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
( với x > 0 ; x 1 )
1) Rút gọn biểu thức P;
2) Tính giá trị của biểu thức P tại x = 3;
3) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng

Câu 1) Cho hai đường thẳng y=-x+1 (d1) và đường thẳng
Resized Image
Tìm giá trị của m để hai đường thẳng trên song song. Sau đó tính khoảng cách giữa hai đường thẳng đó (với m vừa tìm)
Câu 2)
1. Tìm các giá trị nguyên của n để phân số sau tối giản:
Resized Image
2. Chứng minh rằng tích của một số chính phương với số đứng trước nó luôn chia hết cho 12

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Cho biểu thức:
Resized Image

1, Tìm điều kiện xác định của P. Rút gọn P
2, Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên

1. Tìm các giá trị nguyên của n để phân số sau tối giản:
Resized Image
2. Chứng minh rằng tích của một số chính phương với số đứng trước nó luôn chia hết cho 12

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nguyên của biểu thức

Cho biểu thức :
Resized Image
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân tức xác định?
b/ Rút gọn A?
c/ Tính gía trị của A khi x = -2
d/ Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của A nguyên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Tìm tập xác định của biểu thức?
b) Rút gọn biểu thức K
c) Với giá trị nguyên nào của x để biểu thức K nhận giá trị nguyên ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên của biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi a = 9.
c) Tìm các giá trị của a để A=1/2 .
d) Tìm các giá trị nguyên của a để A nguyên.
e) Tìm các giá trị của a để A < 1.
f) Tìm m để phương trình
Resized Image
có hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên

Cho biểu thức
Resized Image
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi a = 9.
c) Tìm các giá trị của a để A=1/2 .
d) Tìm các giá trị nguyên của a để A nguyên.
e) Tìm các giá trị của a để A < 1.
f) Tìm m để phương trình Resized Image
có hai nghiệm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên

A. Tìm các giá trị nguyên x, y thoả mãn đẳng thức
Resized Image
B. Giải hệ phương trình:
x2 – y2 = 4x – 2y -3
x2 + y2 =5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên

Cho biểu thức

Resized Image

a) Với giá trị nào của x thì A xác định.
b) Tìm x để A đạt giá trị nhỏ nhất.
c) Tìm các giá trị nguyên của x để A nguyên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức: A = Resized Image

a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức: P = P=left ( frac{x^{4}+x^{2}+4x+1}{x^{2}-1}-frac{x-1}{x+1}+frac{x+1}{x-1} 
ight ).frac{x(x+1)-(1+x)}{x^{3}-1}
a. Tìm x để P xác định.
b. Rút gọn P.
c. Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay