Giải bài toán bằng cách

16 kết quả phù hợp trong mục Giải bài toán bằng cách
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi từ A đến B dài 60 km với một vận tốc xác định, khi từ B trở về A người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5km/h nên thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 60 phút. Tính vận tốc lúc đi của người đó.
Bài 2) Cho phương trình x2 - 6x + m = 0
a) Giải phương trình với m = -7;
b) Tính giá trị của m biết rằng phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
x1 - x2 = 4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi anh ta đã không trả lời bao nhiêu câu hỏi

Trong một buổi tham dự chương trình "Vui đố em", một học sinh phải trả lời nhanh câu hỏi. Cứ mỗi câu trả lời đúng thì được điểm, câu trả lời sai bị trừ điểm và một câu không trả lời thì được điểm.Một học sinh tham gia và đạt được điểm. Hỏi anh ta đã không trả lời bao nhiêu câu hỏi?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy xác định cách điều động số lượng xe mỗi loại để thực hiện

Người ta định sử dụng hai loại xe có tải trọng tấn và tấn để chuyển một đống cát có khối lượng tấn đến một công trường xây dựng. Hãy xác định cách điều động số lượng xe mỗi loại để thực hiện việc chuyển hết đống cát trong một chuyến.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Người ta muốn cắt một ống nước bằng nhựa dài

Người ta muốn cắt một ống nước bằng nhựa dài thành các đoạn ống ngẵn hơn với các kích thước .Hãy tìm xem cắt như thế nào để không thừa một đoạn nào?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số dụng cụ mỗi công nhân phải làm

Hai công nhân làm một số dụng cụ bằng nhau trong cùng một thời gian như nhau. Người thứ nhất mỗi giờ làm tăng dụng cụ nên hoàn thành công việc trước thời hạn giờ. Người thứ hai, mỗi giờ làm tăng dụng cụ nên hoàn thành công việc trước giờ và làm thêm được chiếc. Tính số dụng cụ mỗi công nhân phải làm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính hai cạnh góc vuông

Cho một tam giác vuông. Nếu tăng các cạnh góc vuông lên thì diện tích tăng lên , nếu giảm hai cạnh đi thì diện tích giảm đi . Tính hai cạnh góc vuông.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Độ dài cạnh huyền của một tam giác là 20cm

Độ dài cạnh huyền của một tam giác là , còn tổng độ dài hai cạnh góc vuông là . Tìm độ dài mỗi cạnh góc vuông.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng bằng 7

Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng bằng và tổng các nghịch đảo bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chia một số tự nhiên có hai chữ số Tìm số đó.

Chia một số tự nhiên có hai chữ số cho tổng hai chữ số của nó thì được thương là và còn dư . Nếu chia số đó cho tích hai chữ số của nó thì được thương là và còn dư . Tìm số đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi sẽ chảy đầy bể trong bao lâu?

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước, sau giờ phút thì đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi sẽ chảy đầy bể trong bao lâu?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một ca nô xuôi một khúc sông dài 90km

Một ca nô xuôi một khúc sông dài rồi ngược dòng khúc sông ấy . Biết rằng thời gian xuôi dòng nhiều hơn thời gian ngược dòng là giờ và vận tốc ca nô khi xuôi dòng hơn vận tốc của ca nô khi ngược dòng là .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hỏi xe máy cần vượt một quãng đường dài bao nhiêu

Khoảng cách giữa một xe máy và một người đi bộ là . Vận tốc xe máy gấp lần vận tốc người đi bộ. Hỏi xe máy cần vượt một quãng đường dài bao nhiêu để đuổi kịp người đi bộ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi đó là ba 3 cặp nào

Ba ông Xuân, Hạ, Thu cùng ba bà Cúc, Huệ, Lan là vợ của các ông, nhưng không biết họ là ba cặp vợ chồng nào. Chỉ biết rằng sau khi vào một siêu thị mua hàng hóa thì mỗi người mua đồ vật thì phải trả nghìn đồng. Ngoài ra ông Xuân mua nhiều hơn bà Huệ 9 đồ vật, ông Hạ mua nhiều hơn bà Cúc 7 đồ vật.Hỏi đó là ba 3 cặp nào?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hỏi vận tốc dự định là bao nhiêu?

Một xa mô-tô đi từ đến (cách nhau ) theo thời gian đã định. Nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc nhanh hơn vận tốc dự định và nửa quãng đường sau xe đi với vận tốc chậm hơn vận tốc dự định . Biết rằng xe về đến đúng thời gian quy định, hỏi vận tốc dự định là bao nhiêu?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hỏi mỗi ngày anh ta ráp được bao nhiêu quạt?

Một công nhân nhà máy quạt phải ráp một số quạt trong ngày. Vì đã vượt định mức mỗi ngày chiếc nên chỉ sau ngày anh đã ráp xong số quạt được giao và còn ráp thêm được chiếc quạt nữa. Hỏi mỗi ngày anh ta ráp được bao nhiêu quạt?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B

Một người đi xe đạp từ tỉnh đến tỉnh cách nhau km. Sau đó giờ phút, một người đi xe máy cũng từ đến và đến trước người đi xe đạp là giờ. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng vận tốc xe máy gấp lần vận tốc xe đạp.


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay