Giải các phương trình

21 kết quả phù hợp trong mục Giải các phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Resized Image
Bài 2:
1. Cho phương trình:
Resized Image
Với a = ? thì :
- Phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt, vô nghiệm
- Phương trình trên có 2 nghiệm đều dương, đều âm
- Phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu.

2. Cho phương trình:
Resized Image
Tùy theo giá trị của m hãy khảo sát sự tồn tại và dấu các nghiệm của phương trình trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:

Câu 1.(3 điểm):

Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2.(2 điểm):
1) Tìm n biết hệ số của x3 trong khai triển Resized Image
bằng 80.
2) Từ một hộp đựng 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất sao cho:
a) Ba quả cầu lấy ra cùng màu.
b) Lấy được ít nhất 1 quả cầu đen.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

GiảI các phương trình

GiảI các phương trình sau:

Resized Image
Bài 3: :Một ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h.Lúc xuất phát ô tô chạy với vận tốc đó(40km/h) Nhưng khi cũn 60km nữa thỡ được nửa quóng đường AB,ô tô tăng tốc thờm 10km/h trong suốt quãng đường cũn lại do đó đến B sớm hơn 1h so với dự định .Tính quãng đường AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình bậc nhất

Câu 1. Giải các phương trình:

Resized Image
Câu 2. Một người đi xe máy từ huyện A đến huyện B với vận tốc dự định là 40 Km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 10 phút và tiếp tục đi. Để đến B đúng thời gian đã định người đó phải tăng vận tốc thêm 5 Km/h. Tính quãng đường từ A đến B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các PT

1) Giải các PT:

Resized Image

2) Cho hai đường thẳng( ): y= 2x+ 5; ( ): y =-4x -1 cắt nhau tại I. Tìm m để đường thẳng ( ): y = ( m+1)x + 2m - 1 đi qua điểm I.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau đây:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trìn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình:Giải các phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải các phương trình, bất phương trình và hệ phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

GiảI các phương trình- toán 8

GiảI các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các pt sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình- đại số 8

Giải các phương trình sau:
a) 5x + 5 = 2x + 3 b. 2x(x-3) + 6(x-3) =0
c. - 4x + 5 = -5x + 6. d. x+1 = 2( x+7).< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay