giai cấp

8 kết quả phù hợp trong mục giai cấp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai cấp xã hội cổ đại Hi Lạp Rô ma

Xã hội cổ đại Hi Lạp- Rô ma gồm những giai cấp nào?Địa vị của các giai cấp đó trong xã hội?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chữ viết của người Phương Đông cổ đại

1. Chữ viết của người Phương Đông cổ đại ra đời từ nhu cầu
A. Ghi chép kiến thức và trao đổi kiến thức
B. Lưu giữ kiến thức và trao đổi kiến thức
C. Phục vụ lợi ích cho giai cấp thống trị
D. Ghi chép kiến thức và lưu giữ kiến thức.
2. Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện sớm nhất ở
A. Lưu vực các con sông lớn ở Châu Á , Châu Phi
B. Ven bờ bắc Địa Trung Hải
C. Lưu vực các con sông lớn ở Châu Á
D. Châu Á và Địa Trung Hải

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xã hội phong kiến phương đông và phương tây

Em hãy cho biết trong xã hội phong kiến phương đông và phương tây có những giai cấp cơ bản nào? mối liên hẹ giữa các giai cấp đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai cấp chủ nô và nô lệ

Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của?
A. Xã hội chiếm hữu nô lệ
B. Xã hội nguyên thuỷ
C. Xã hội phong kiến
D. Xã hội tư bản chủ nghĩa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai cấp nông nô được hình thành

Nông nô được hình thành chủ yếu từ:
A. Tướng lĩnh quân sự B. Nông dân ,nô lệ
C. Quý tộc D. Nô lệ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giai cấp tư sản và vô sản

Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội :
A. Chiếm hữu nô lệ B. Nguyên thuỷ và phong kiến
C. Phong kiến D. Tư bản

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mục tiêu của tư sản chống phong kiến

Mục tiêu của giai cấp tư sản chống phong kiến là gì?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay