Giải hệ phương trình

70 kết quả phù hợp trong mục Giải hệ phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệphươngtrình

Resized Image

a) Giảihệphươngtrìnhvới m = 1
b) Chứng minh rằngvớimọigiá trịcủa m thì hệphươngtrìnhluôncónghiệm
duynhất
c) Tìmm để hệphươngtrìnhcónghiệmduynhấtthỏamãn x + y < 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trục căn thức ở mẫu

1) Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa :

Resized Image

2) Trục căn thức ở mẫu :

Resized Image
3) Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Bài toán : Cho hệ phương trình

Resized Image

a, Giải hệ phương trình khi m = 1
b, Tìm m để hệ phương trình có nghiệm x = -1/3 ; y = - 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình bậc ba

Giải các hệ phương trình và phương trình sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

a) Giải hệ phương trình:Resized Image

b) Trong cùng mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm: A(2; 3); B(-1; -3); C(1/2 ; 0). Chứng minh rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức(toán 10)

1) Rút gọn biểu thức

A=Resized Image
2) Giải hệ phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Cho hệ phương trình:

Resized Image(1)

a) Giải hệ phương trình (1) khi m = .sqrt{2}
b) Tìm m để hệ phương trình (1) có một nghiệm duy nhất (x; y) và x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
a) frac{left ( x-1 
ight )-left ( -x+2 
ight )}{2x-3}geq 0. b) left | 5x-9 
ight |geq 6 .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Giải các hệ phương trình sau:1. 2.


< Lùi ... 1 2 3 4 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay