giải hệ pt

5 kết quả phù hợp trong mục giải hệ pt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ bằng phương pháp thay thế

1/ Giải hệ phương trình :

Resized Image
bằng phương pháp cộng đại số
2/ Cho hai hệ phương trình :
Resized Image


Resized Image
a/ Giải hệ phương trình (I) bằng phương pháp thế.
b/ Tìm giá trị của a và b để hệ (I) và (II) tương đương với nhau.
3/ Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thích hợp :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Bài 1.Giải các phương trình và bất phương trình sau:
Resized Image

Bài 2: Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

1.Giải hệ phương trình
Resized Image
2.
Với những giá trị của x thoả mãn điều kiện xgeq -frac{1}{2} , hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm duy nhất của pt

Cho hệ phương trình:
Resized Image
a) Giải hệ phương trình với m = 2.
b) Tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
c) Tìm giá trị của m để nghiệm (x; y) của hệ phương trình thỏa mãn x + y = -1.
d) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào tham số m.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình- toán 10

Cho hệ phương trình:
Resized Image
a. Giải hệ (1) khi m = –3.
b. Tìm giá trị của m để hệ (1) có nghiệm (x>0; y<0)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay