Giải tam giác

140 kết quả phù hợp trong mục Giải tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác

Giải bất phương trình: Các đường trung tuyến của tam giác tương ứng bằng Tính các cạnh của tam giác và chứng minh rằng góc nhỏ hơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh Tam giác vuông

Cho tam giác không có góc tù và thỏa mãn : , ở đây CMR tam giác vuông cân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác đều

Cho thỏa mãn: . Chứng minh tam giác đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác đều

. Giải phương trình:. Tam giác nhọn có các góc thỏa mãn hệ thức :Chứng minh rằng tam giác là tam giác đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

. Chứng minh rằng nếu ba góc của một tam giác thỏa mãn điều kiện: thì góc đều là góc nhọn. Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tích vô hướng của 2 véc tơ

Cho . Tính góc của tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho tam giác có cạnh . Chứng minh tam giác cân. Tính diện tích và chiều cao
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chu vi tam giác

Cho tam giác với , bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng và bán kính đường tròn nội tiếp bằng . Tính và chu vi tam giác.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải tam giác

Cho tam giác thỏa mãn: . Chứng minh tam giác có góc nhọn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

CMR nếu thỏa mãn trong các điều kiện sau đây thì nó là tam giác cân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Đường phân giác trong góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài bằng . Tính các cạnh góc vuông và đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định dạng của tam giác

Xác định dạng của tam giác biết rằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác

Chứng minh rằng nếu tam giác thỏa mãn điều kiện:a) thì vuông ở .b) thì cân đỉnh .c) thì đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tam giác

Tam giác a) Tính b) Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác

Cho tam giác thỏa mãn Chứng minh góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải tam giác

Nếu trong tam giác là góc nhọn thỏa mãn điều kiện: thì là tam giác vuông ở .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Nếu trong tam giác ta có : thì là tam giác cân.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về giải tam giác

Giải tam giác biết:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải tam giác

Giải tam giác , biết:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải tam giác

Giải tam giác biết:a) b)


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay