Giải tích

385 kết quả phù hợp trong mục Giải tích
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải phương trình sau :
a) 2sinx -sqrt{3} = 0 b) sin^{2}x–cosx +1 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm của các hàm số

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
a) f(x)=1-x^{2}-frac{2}{x} b) f(x)=3sinx-2cosx-2tagx
c) f(x)=(1-x)e^{x}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau :I_{1}=lim_{x
ightarrow 2}frac{x-2}{3-sqrt{x+7}}
I_{2}=limfrac{1+2+...+(2n)}{n^{2}+3n+3}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính xác xuất của biến cố

Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. a. Mô tả không gian mẫu. b. Xác định biến cố A: “Mặt 3 chấm xuất hiện đúng một lần”. c. Tính xác xuất của biến cố B: “Mặt 6 chấm xuất hiện ít nhất một lần”

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
a) frac{left ( x-1 
ight )-left ( -x+2 
ight )}{2x-3}geq 0. b) left | 5x-9 
ight |geq 6 .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích đa thức thành nhân tử

a, Phân tích đa thức sau thành nhân tử: ma^{2}-nb+na-mb^{2}
b, Cho biểu thức A= left ( frac{x+1}{x-1} 
ight +frac{2}{x^{2}-1}-frac{x}{x+1}).frac{x-1}{x+2}
1.Hãy tìm điều kiện xác định của biểu thức A
2. Rút gọn A.
3.Tính giá trị của A khi x= frac{1}{2}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số các tập con

Tính số các tập con của tập A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} mà mỗi tập con đó đều chứa số 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập đại số và giải tích 11

Từ tập A= {0;1; 3; 5; 7}có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số a/ Gồm 4 chữ số. b/ Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tham số

Lập phương trình tham số, chính tắc, tổng quát của đường thẳng:a) qua b) qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Viết phương trình tham số của các đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Viết phương trình tham số của đường thẳng a) Đi qua điểm và có hệ số góc b) Đi qua điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng :a) Qua hai điểm b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về hình giải tích

Cho vuông cân tại . Trên các cạnh lân lượt lấy các điểm sao cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Tính khoảng cách từ điểm đến các đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài Tìm điểm thuộc elip

Cho elips có phương trình: a. Tìm điểm thuộc elip có hoành độ và tính khoảng cách từ điểm đó đến hai tiêu điểm.b. Tìm các giá trị của để đường thẳng có điểm chung với elip
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Cho điểm và đường tròn có phương trình:. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình

Chứng minh rằng với mọi phương trình: là phương trình của hai đường thẳng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về lập phương trình đường tròn

Lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm biết: a. b.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác (các cạnh bên ): . Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay