Giải và biện luận bất phương trình

5 kết quả phù hợp trong mục Giải và biện luận bất phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau có nghiệm :
(m + 2)x2 - 2(m - 1)x + 4 < 0.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận các bất phương trình:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

a/ Giải bất phương trình:b/ Định m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số a các bất phương trình

Giải và biện luận theo tham số a các bất phương trình sau:a/ b/


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay