Giải và biện luận bất

46 kết quả phù hợp trong mục Giải và biện luận bất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau có nghiệm :
(m + 2)x2 - 2(m - 1)x + 4 < 0.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận các bất phương trình:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

a/ Giải bất phương trình:b/ Định m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số a các bất phương trình

Giải và biện luận theo tham số a các bất phương trình sau:a/ b/
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số a hệ bất phương trình

Giải và biện luận theo tham số a hệ bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hệ bất phương trình vô nghiệm

Cho là một số thực lớn hơn . Chứng minh rằng hệ bất phương trình sau vô nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình sau theo :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ bất phương trình

Tìm tất cả các giá trị của tham số để hệ bất phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với những giá trị nào của thì hệ bất phương trình sau có nghiệm

Với những giá trị nào của thì hệ bất phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ bất phương trình

Giải và biện luận hệ bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của m thì hệ bất phương trình sau có nghiệm

Với giá trị nào của thì hệ bất phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số m

Giải và biện luận theo tham số các bất phương trình:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

a) Cho , giải và biện luận bất phương trình: b) Cho , giải và biện luận phương trình


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay