Giải và biện luận hệ hai

2 kết quả phù hợp trong mục Giải và biện luận hệ hai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ phương trình

Cho hệ phương trình: a) Giải biện luận theo tham số b) Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm của hệ độc lập với tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay