Giải và biện luận

145 kết quả phù hợp trong mục Giải và biện luận
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho hệ phương trình
Resized Image
(m là tham số)
a) Giải và biện luận theo m.
b) Với giá trị nào của số nguyên m, hệ có nghiệm (x ; y) với x ; y là các số nguyên dương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho f(x) = mx^{2}+2(m-2)x+1
a) Giải và biện luận phương trình f(x)=0
b) Định m để pt có 2 nghiệm trái dấu
c) ĐỊnh m để phương trình 2 nghiệm :x_{1}< 1< x_{2}
d) Định m để bất phương trình f(x) <10 đúng với mọi x
e) Định m để phương trình x1, x2 thoả mãn: x_{1}+x_{2}> 3x_{1}x_{2}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

a, Giải phương trình:
Resized Image
b, Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau có nghiệm :
(m + 2)x2 - 2(m - 1)x + 4 < 0.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình theo tham số

Giải và biện luận theo tham số phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.b) Từ đồ thị đã vẽ được, hãy biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình :2) Tìm để đồ thị của hàm số có điểm cực đại, cực tiểu và hai điểm đó nằm về hai phía đối với trục .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: Với giá trị nào của thì hàm số đồng biến với mọi Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với Biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số phương trình

Giải và biện luận theo tham số phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo a số nghiệm của phương trình

Với là số nguyên dương cho trước, hãy biện luận theo số nghiệm của phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho phương trình a) Giải phương trình với b) Giải và biện luận phương trình theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận bất phương trình:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

Giải và biện luận các bất phương trình:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình

Cho hàm số . Khảo sát hàm số đã cho. Một đường thẳng thay đổi song song với đường thẳng , cắt đồ thị của hàm số đã cho tại các điểm . tìm quỹ tích trung điểm của .. Biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình sau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gải và biện luận phương trình

Cho phương trình: a Giải phương trình khi .b. Giải và biện luận theo .


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay