Giải và biện luận

145 kết quả phù hợp trong mục Giải và biện luận
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình

a) Cho , giải và biện luận bất phương trình: b) Cho , giải và biện luận phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

a) Giải và biện luận phương trình: b) Xác định để mọi nghiệm của hệ bất phương trình: cũng là nghiệm của bất phương trình .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ bất phương trình

Giải và biện luận hệ bất phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của tham số m

Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của tham số , hệ phương trìnhLuôn có nghiệm. Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số a hệ phương trình

Giải và biện luận theo tham số hệ phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số của hệ phương trình

Giải và biện luận theo tham số của hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình Giải hệ khi a=1

Cho hệ phương trình:a/ Giải hệ khi b/ Định a để hệ có đúng hai nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: Chứng tỏ rằng với mọi giá trị của thì hệ phương trình trên luôn có nghiệm. Xác định để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình Giải hệ khi m=12

Cho hệ phương trình: a) Giải hệ khi b) Với giá trị nào của thì hệ có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm

Cho hệ phương trình: a) Giải hệ phương trình với b) Tìm để hệ phương trình có nghiệm.c) Tìm để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình Định a để hệ có nghiệ

Cho hệ phương trình:a/ Giải hệ khi b/ Định a để hệ có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận số nghiệm phương trình theo m

Biện luận số nghiệm phương trình theo :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau

Giải và biện luận các phương trình sau: ( là tham số)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

TÌm a để hệ phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt

TÌm a để hệ phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trìn

Giải và biện luận phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình

Giải và biện luận các phương trình:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

. Giải phương trình: . Khảo sát hàm số: . Biện luận theo số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với giá trị nào của tham số m thì cả hai phương trình đều có nghiệm

Cho . Với giá trị nào của tham số thì cả hai phương trình đều có nghiệm? Giải và biện luận bất phương trình sau theo tham số


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay