Giải và biện luận

145 kết quả phù hợp trong mục Giải và biện luận
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình theo tham số m:

Giải và biện luận phương trình theo tham số m:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình theo tham số m

Giải và biện luận phương trình theo tham số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho phương trình Tìm m để (1) có bốn nghiệm phân biệt

Cho phương trình: a) Giải khi b) Tìm để có bốn nghiệm phân biệt.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình sau theo các tham số

Giải và biện luận phương trình sau theo các tham số : .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình khi a = 7

Cho phương trình : . Giải phương trình khi . Biện luận theo số nghiệm của phương trình.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo tham số m về nghiệm của phương trình sau:

Cho hàm số:. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.. Biện luận theo tham số về nghiệm của phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình sau

Giải và biện luận phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m

Giải và biện luận phương trình sau theo tham số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay