Giải và biện luận

146 kết quả phù hợp trong mục Giải và biện luận
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình:

Giải và biện luận phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình:

Giải và biện luận phương trình: trong đó là các tham số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định m để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt

Định m để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đinh m để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt

Đinh m để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình: , trong đó là tham số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số m phương trình:

Giải và biện luận theo tham số phương trình:|x+m|=|x-m+2| (1)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hệ phương trình

Cho hệ phương trình1) Giải hệ khi .2) Cho , hãy biện luận hệ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của tham số a để hệ sau có nghiệm

Tìm tất cả các giá trị của tham số để hệ sau có nghiệm thỏa mãn điều kiện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các giá trị của tham số a để BPT

Tìm tất cả các giá trị của tham số để BPT được nghiệm đúng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận bất phương trình.

Cho bất phương trình: ) Giải bất phương trình khi ) Giải và biện luận bất phương trình.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tùy theo m, biện luận số nghiệm của phương trình:

Tùy theo , biện luận số nghiệm của phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy giải và biện luận phương trình:

Hãy giải và biện luận phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau:

Giải và biện luận các phương trình sau:a) b)


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay