giảm phân 1

3 kết quả phù hợp trong mục giảm phân 1
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kì đầu của giảm phân 1 và giảm phân 2

Các NST ở kỳ đầu của giảm phân I giống và khác với các NST ở kỳ đầu của giảm phân II như thế nào?
b) Hai loài cải bắp và cải củ đều có số lượng NST lưỡng bội 2n = 18. tại sao hầu hết các cây lai giữa cải bắp và cải củ lại bất thụ? Làm thế nào để thu được cây lai giữa hai loài này hữu thụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể ở kì của giảm phân I

Trình bày những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân I

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình giảm phân của tế bào giao tử

Nếu sản phẩm giảm phân của 1 tế bào sinh giao tử ở người gồm 3 loại giao tử là: (n+1), (n-1) và n. Một trong các giao tử này thụ tinh tạo thành hợp tử phát triển thành người bị mắc hội chứng siêu nữ (XXX). Điều này chứng tỏ đã xảy ra sự không phân li của 1 cặp NST ở
A giảm phân I trong quá trình sinh tinh.
B giảm phân II trong quá trình sinh trứng.
C giảm phân II trong quá trình sinh tinh.
D giảm phân I trong quá trình sinh trứng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay