giao điểm

67 kết quả phù hợp trong mục giao điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của tam giác

Cho hình vuông ABCD cạnh a .Trên cạng BC lấy điểm E ( E khác B và C),trên cạnh CD lấy điểm F sao cho góc EAF = 45^{circ}.Đường chéo BD cắt AE , AF lần lượt tại H và G.
a. Gọi I là giao điểm của EG và FH.Chứng minh rằng I là trực tâm của tam giác AEF
b.Chứng minh rằng GHEF không đổi.
c.Đường thẳng AI cắt EF tại K.Chứng minh hai đường thẳng BK và HF song song.
d.Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AEF khi E thay đổi trên đoạn BC ( E khác B ,C) , F thay đổi trên đoạn CD thỏa điều kiện góc EAF = 45^{circ}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho hai hàm số y =x^{2} và y = x + 2 có đồ thị lần lượt là (P) và (d)
1) Vẽ (P) và (d) lên trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy
2) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (d)
3) Gọi A, B là các giao điểm của (P) và (d) .Tính diện tích tam giác AOB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ giao điểm của điểm và đường thẳng

Cho hàm số y = -x2 + 4x
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hãm số đã cho
b. Hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d): y = -x + 4

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ số giữa hai đoạn thẳng

Cho tam giác ABC, điểm D nằm trên cạnh BC sao cho frac{DB}{DC}=frac{1}{2} ; Điểm O nằm trên đoạn AD sao cho frac{OA}{OD}=frac{3}{2} . Gọi K là giao điểm của BO và AC. Tính tỷ số AK : KC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng:

Resized Image
1. Tìm tọa độ giao điểm của d1 và d2.
2. Tính góc tạo bởi hai đường thẳng d1 và d2.
3. Hãy chỉ ra tọa độ của điểm M nào đó thuộc d1 (M không trùng với giao điểm của d1 và d2). Tính khoảng cách từ M đến đường thẳng d2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tương giao của đồ thị khó đây

Cho hàm số . Với giá trị nào của , phương trình có đúng nghiệm thực phân biệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt

Xác định để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn :


< Lùi ... 1 2 3 4 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay