giao thoa sóng

6 kết quả phù hợp trong mục giao thoa sóng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng giao thoa sóng

Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng
A. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.
B. tổng hợp của hai dao động kết hợp.
C. tạo thành các vân hình hypebol trên mặt nước.
D. hai sóng có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau tùy hiệu lộ trình của chúng khi gặp nhau tại một điểm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng bức xạ sóng điện từ

Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào
A. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường B. hiện tượng giao thoa sóng điện từ
C. hiện tượng cộng hưởng của mạch LC D. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sóng

Khi đi vào một ngõ hẹp, ta nghe tiếng bước chân vọng lại đó là do hiện tượng
A: Khúc xạ sóng B: Phản xạ sóng C: Nhiễu xạ sóng D: giao thoa sóng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm giao thoa sóng

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5cm dao động ngược pha Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là

A: 18 điểm, B: 30 điểm, C: 28 điểm, D: 14 điểm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm về giao thoa sóng

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 9,4cm dao động cùng pha Điểm M trên mặt nước
thuộc đoạn AB cách trung điểm của AB một khoảng gần nhất là 0,5cm và luôn không dao động. Số điểm dao động cực đại trên AB là
A: 10 B: 7 C: 9 D: 11

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về giao thoa sóng

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng
A. bước sóng. B. hai lần bước sóng.
C. phần tư bước sóng. D. nửa bước sóng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay