giao tử đực

2 kết quả phù hợp trong mục giao tử đực
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái

So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của thụ tinh kép

a.Vẽ sơ đồ quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái ở thực vạt hạt kín?
b,Thụ tinh kép là gì?Ưu điểm của thụ tinh kép?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay