gió mùa

17 kết quả phù hợp trong mục gió mùa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích tính chất của khí hậu Việt Nam

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: Chứng minh rằng khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, đa dạng và thất thường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa

Câu 1: Tŕnh bày đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa?
Câu 2: Kể tên các sản phẩm nông nghiệp ở đới nóng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính của khí hậu châu á

a, Vì sao khí hậu châu á lại phân thành nhiều đới và nhiều kiểu khác nhau? b, So sánh các kiẻu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất khí hậu nước ta

Dựa vào át lát địa lí và kiến thức đã học em hãy:
-Hãy chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?
- Tính chất khí hậu này ảnh hưởng như thế nào đến sông ngòi nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

Chứng minh rằng khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.Giải thích vì sao khí hậu nước ta lại có đặc điểm đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động gió mùa ở nước ta

Trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của biển Đông

Nội dung nào không phải là đặc điểm của biển Đông?
A, Biển lớn, tương đối kín. B, Độ muối bình quân 30-33%
C, Chỉ có chế độ tạp triều. D, Nằm trong khu vự khí hậu nhiệt đới gió mùa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

Chứng minh rằng nc ta là nc có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của khí hậu nước ta

Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Tính đa dạng và thất thường được biểu hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa châu Á

Nêu đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa của Châu Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kiểu khí hậu phổ biến của châu Á

Hai kiểu khí hậu phổ biến của châu Á là:
A. Khí hậu Địa Trung Hải và khí hậu gió mùa B. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa
C. Khí hậu lục địa và khí hậu hải dương D. Khí hậu hải dương và khí hậu Địa Trung Hải

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần tự nhiên nước ta

Tại sao thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Tính chất này biểu hiện ở những thành phần tự nhiên nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu gió mùa ẩm nước ta

Em hóy chứng minh khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Môi trường nhiệt đới gió mùa

Môi trường nhiệt đới gió mùa điển hình ở đới nóng phân bố ở
A . Bắc Phi và Tây Nam Á
B . Trung Mĩ và Tây Phi
C . Đông Á và Trung Á
D . Nam Á và Đông Nam Á

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc

Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của môi trường nhiệt đới gió mùa

Đặc điểm nổi bật của môi trường nhiệt đới gió mùa là:

A. Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa

B. Nhiệt độ, lượng mưa ít thay đổi trong năm

C. Thời tiết diễn biến thất thường

D. Cả ý A và C đều đúng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay