gió tây ôn đới

1 kết quả phù hợp trong mục gió tây ôn đới
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương

Điểm nào dưới đây không phải là nét đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương ở châu Âu
A. Nhiệt độ trung bình năm trên 0^{circ}C
B. Lượng mưa trên 1500 mm và phân hoá theo mùa
CMùa hạ mát, mùa đông ấm
D. Gió tây ôn đơí thổi thương xuyên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay