gió tây ôn đới

2 kết quả phù hợp trong mục gió tây ôn đới
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương

Điểm nào dưới đây không phải là nét đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương ở châu Âu
A. Nhiệt độ trung bình năm trên 0^{circ}C
B. Lượng mưa trên 1500 mm và phân hoá theo mùa
CMùa hạ mát, mùa đông ấm
D. Gió tây ôn đơí thổi thương xuyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân nào sinh ra gió

* Nguyên nhân nào sinh ra gió?
Sự chuyển động của không khí từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp sinh ra gió
* Trình bày đặc điểm, vị trí của gió Tín phong và gió Tây ôn đới…
- Gió Tín phong và gió Tây ôn đới là các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất
- Gío Tín Phong:Thổi từ các đai áp cao chí tuyến 30^{circ} Bắc và Nam về đai áp thấp xích đạo…
- Gío Tây ôn đới: Thổi từ các đai áp cao chí tuyến 30^{circ} Bắc và Nam lên các đai áp thấp 60^{circ} Bắc và Nam…< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay