gió

279 kết quả phù hợp trong mục gió
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bản đồ di truyền trong chọn giống

Bản đồ di truyền có ý nghĩa trong công tác chọn giống là:
A. Rút ngắn thời gian chọn cặp giao phối, do đó rút ngắn thời gian tạo giống.
B. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng cần loại bỏ.
C. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng có giá trị kinh tế.
D. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng không có giá trị kinh tế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến gen lặn di truyền liên kết giới tính

Bệnh nào dưới đây của người là bệnh do đột biến gen lặn di truyền liên kết với giới tính
A. Bệnh thiếu máu huyết cầu đỏ hình lưỡi liềm B. Hội chứng Tớcnơ
C. Hội chứng Claiphentơ D. Bệnh máu khó đông

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng thoái hóa giống

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ xuất hiện hiện tượng thoái hoá giống do:
A. Các gen trội đột biến có hại tăng cường biểu hiện ở trạng thái đồng hợp
B. Các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do tăng cường thể đồng hợp
C. Phát tán gen trội đột biến có hại trong các thế hệ sau
D. Sức sống của các cá thể thế hệ sau sẽ kém dần, sinh trưởng và phát triển chậm, năng suất giảm, bộc lộ các tính trạng xấu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về bệnh máu khó đông

Một người mắc bệnh máu khó đông có một người em trai sinh đôi bình thường. Giới tính của người bệnh là:
A. Trai B. Trai hoặc gái C. Gái D. Không thể xác định cụ thể được

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tạo nguồn nguyên liệu trong chọn giống

Phương pháp tạo nguồn nguyên liệu trong chọn giống cổ điển là:
A. Gây ĐB B. Tạo ưu thế lai C. Công nghệ TB D. Lai giống

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về thường biến

Khi đề cập đến thường biến, khẳng định nào sau đây là đúng?
A Giống khác nhau có mức phản ứng khác nhau, muốn nâng cao năng suất chỉ cần cải tạo giống hoặc tạo giống mới.
B Một giống tốt phải có mức phản ứng rộng để nhà chọn giống dễ tiến hành chọn lọc.
C Thường biến là những biển đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen xuất hiện ở đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
D Thường biến giúp cho sinh vật thích nghi với điều kiện môi trường nên thường biến là nguyên liệu trong chọn giống vật nuôi, cây trồng có lợi để nhân giống hoặc lai tạo giống.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của phép lai thuận nghịch

Ý nghĩa của phép lai thuận nghịch là:
A. Phét hiện gen di truyền ngoài nhân
B. Xác định cặp bố mẹ phù hợp tạo ưu thế lai có hiệu quả
C. Phát hiện gen di truyền liên kết giới tính
D. Cả 3 đáp án đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai tính trạng ở người

Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Gen này nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Trong một gia đình, người bố có mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh ra người con trai thứ nhất có mắt nhìn màu bình thường, người con trai thứ hai bị mù màu. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, quá trình giảm phân ở mẹ diễn ra bình thường. Kiểu gen của hai người con trai này lần lượt là những kiểu gen nào sau đây?
A. X^{A}X^{A}Y, X^{a}X^{a}Y. B. X^{A}Y, X^{a}Y.
C. X^{A}X^{A}Y, X^{a}Y D. X^{A}X^{a}Y, X^{a}Y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn của hàm số

Tính giới hạn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Tìm giới hạn của dãy số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giới hạn của dãy số

Chứng minh dãy số với:a) b) có giới hạn.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn các dãy số

Tìm giới hạn các dãy số sau, với số hạng tổng quát là:a) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

a) Cho và dãy {v_n} xác định bởi: Tìm b) Tìm .


< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay