gió

276 kết quả phù hợp trong mục gió
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Bài 1
Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên đó về 3 tỉnh công tác sao cho mỗi tỉnh có 5 người và có ít nhất một nữ.
Bài 2
a) Cho khai triển
Resized Image
Hãy xác định a5.
b) Tính giới hạn:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Tính các giới hạn sau:

Resized Image
Câu 2: Xét tính liên tục của hàm số:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn

Tìm các giới hạn :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ

Loài cá rô phi Việt Nam có giới hạn nhiệt độ từ5^{circ}C đến 42^{circ}C, trong đó điểm cực thuận là 30^{circ}C, khi nhiệt độ xuống còn 18^{circ}C thì cá ngừng sinh trưởng. Loài cá chép có giới hạn nhiệt độ từ 2^{circ}C đến 44^{circ}C44^{circ}C, điểm cực thuận là 28^{circ}C.
a. Hãy vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ của hai loài cá trên.
b. Từ sơ đồ hãy rút ra kết luận về ý nghĩa việc nghiên cứu giới hạn sinh thái của hai loài nói riêng và của sinh vật nói chung.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của quần thể

Quần thể có những đặc trưng nào?
A. Giới tính B. Các nhóm tuổi C. Mật độ D. Tất cả các phương án trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ tế bào

Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì?
A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm của cây trồng
B. Nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
C. Nhân bản vô tính ở động vật
D. Tất cả các phương án trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ gen

. Chọn câu trả lời sai:” Ứng dụng của công nghệ gen là gì?”
A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
C. Tạo giống vật nuôi biến đổi gen
B. Tạo giống vật nuôi và cây trồng đa bội hóa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn- toán 11

Tìm các giới hạn:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn

Tìm các giới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự tiến hoá của sinh giới

Những đặc điểm nào sau đây thể hiện sự tiến hoá của sinh giới:
A: Sự phức tạp dần về tổ chức cơ thể B: Sự chuyên hoá về chức năng ngày càng cao.
C: Sự liên hệ với môi trường ngày càng chặt chẽ D: Cả A, B và C E: tất cả đều sai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh vật nhân thực

Những giới nào thuộc sinh vật nhân thực?
a Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Động vật, Thực vật
b Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Nguyên sinh
c Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật
d Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Thực vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các giới của sinh vật

Sinh vật gồm những giới nào ?
A.Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.
B.Giới Vi khuẩn, giới Khới sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Động vật, giới Thực vật.
C.Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Tảo, giới Thực vật và giới Động vật.
D.Giới Vi khuẩn, giới Đơn bào, giới Đa bào, giới Thực vật và giới Động vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của giới động vật

Đặc điểm chung của giới động vật là:
A. Sinh vật nhân thực, vận động tích cực.
B. Có khả năng phản ứng nhanh và sống dị dưỡng.
C. Sinh vật tích cực ,vận động tích cực, dị dưỡng và tự dưỡng.
D. Cả A và B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên AND

q. Đơn phân cấu tạo nên AND là:
a. axit amin b. Glucozo c. Nucleotit d. Glycerol và axit bộo
2. Vi khuẩn là sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?
a. Giới Khởi sinh b. Giới nấm c. Giới Nguyên Sinh d. Giới động vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại đường có vị ngọt nhất

1. Hoocmon giới tính có bản chất là:
a. Sterôit
b. Mỡ
c. Phốtpholipit
d. Sắc tố
2. Loại đường có vị ngọt nhất:
a. Đường đôi
b. Đường đơn
c. Đường đa
d. Các loại đường có vi 5ngọt như nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa

Thiết kế thí nghiệm chứng minh hạt nảy mầm cần phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?
Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió?
Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

1.Tính các giới hạn :

Resized Image
2: Cho

Resized Image


Tìm để f(x ) liên tục tại x_{o}=1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn

a. Tìm giới hạn:

.Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn
Resized Image< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay