gió

279 kết quả phù hợp trong mục gió
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tìm giới hạn của hàm số

Tìm các giới hạn:a) b) .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của hàm số

Cho hàm số: . Tìm các giới hạn .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ngữ văn

Về người cho e cuộc sống. Các pạn sẽ lam thế nào về đề mở mà ngắn gọn này

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh vật của giới thực vật

Giới thực vật gồm những sinh vật

A. Đa bào, một số loại đơn bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng,có khả năng phản ứng chậm

B. Đa bào, nhân thực, phần lớn tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm

C. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, có khả năng phản ứng chậm

D. Đa bào, nhân thực, tự dưỡng, một số dị dưỡng,có khả năng phản ứng chậm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của môi trường nhiệt đới gió mùa

Đặc điểm nổi bật của môi trường nhiệt đới gió mùa là:

A. Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa

B. Nhiệt độ, lượng mưa ít thay đổi trong năm

C. Thời tiết diễn biến thất thường

D. Cả ý A và C đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu bộ phận Nam á

Đại bộ phận Nam Á nằm trong khu vực có khí hậu

A. cận nhiệt gió mùa B. cận nhiệt lục địa

C. nhiệt đới khô D. nhiệt đới gió mùa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về ampe kế

Ampe kế nào dưới đây là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin ( cho phép dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,35A).
A. Ampe kế có giới hạn đo: 2A B. Ampe kế có giới hạn đo: 100mA
C. Ampe kế có giới hạn đo: 0,5A D. Ampe kế có giới hạn đo: 1A

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về đòn bẩy

Trong các bộ phận của chiếc xe đạp, bộ phận nào là đòn bẩy?
A. Yên xe B. Giò đạp. C. Bàn đạp. D. Khung xe.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hãy tính công thoát của electron

Công thoát electrôn ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là :
A.0,66.10^{-19}mu m B. 0,33mu m C. 0,22mu m D.0,66mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các hiện tượng quang điện

Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng
A. ánh sáng màu tím. B. ánh sáng màu lam. C. hồng ngoại. D. tử ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công thoát của electron

Chiếu ánh sáng có bước sóng lambda=0,18.10^{-6}m vào Vônfram có giới hạn quang điện là lambda_{o}=0,275.10^{-6}m. Công thoát êlectron ra khỏi Vônfram là:
A. 5,5.10^{-20}J B. 6.10^{-19}J
C. 7,2.10^{-19}J D. 8,2.10^{-20}J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích
B. Bước sóng của riêng kim loại đó
C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích đối với kim loại đó
D. Công thoát của các electron ở bề mặt kim loại đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tế bào quang điện

Chiếu một bức xạ có lambda=0,5mu m vao catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66mu m. Vận tốc ban đầu cực đại ứng với e quang điện là
A.2,5.10^{5}m/s B.3,7.10^{5}m/s C.4,6.10^{5}m/s D.5,2.10^{5}m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

công thoát của electron

Natri có giới hạn quang điện lambda _{o}=0,5mu m Công thoát của electron ra khỏi bề mặt của Natri là:
A. 2eV B. 2,48eV C. 4eV D. 4,28eV.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lực đàn hồi cực đại của lò xo

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01. Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1 m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng
A. 1,98 N. B. 2 N. C. 1,5 N. D. 2,98 N.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của hóa thạch

Khi nói về hóa thạch, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Căn cứ vào tuổi của hóa thạch, có thể biết được loài nào đã xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau.
B. Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.
C. Hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hóa của sinh giới
D. Tuổi của hóa thạch có thể được xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các phương pháp gây đột biến

Cho các thành tựu sau:
(1) Tạo giống cà chua có gen làm chính quả bị bất hoại.
(2) Tạo giống dâu tằm tứ bội.
(3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp - carôten trong hạt.
(4) Tạo giống dưa hấu đa bội.
Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là:
A.(1) và (3) B.(1) và (2) C. (3) và (4) D.(2) và (4)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương pháp tạo giống thuần chủng

Phương pháp nào sau đây không phải là một trong các phương pháp có thể tạo giống thuần chủng ?

A. Tạo giống bằng công nghệ tế bào B. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

C. Tạo giống bằng công nghệ gen D. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của mã di truyền

Đặc điểm nào của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới?

A. Tính liên tục B. Tính phổ biến . C. Tính thoái hoá . D. Tính đặc hiệu .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của hoá thạch

Ý nào sau đây không nêu được vai trò của hoá thạch?
A. cung cấp bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
B. từ tuổi hoá thạch cho ta biết loài nào đã xuất hiện trước, sau.
C. từ tuổi hoá thạch cho ta biết mối quan hệ họ hàng giữa các loài đã chết với các loài đang sống.
D. cung cấp bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay