Giới hạn của dãy số

34 kết quả phù hợp trong mục Giới hạn của dãy số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Tìm giới hạn:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Tìm giới hạn của dãy số với số hạng tổng quát sau:a) với .b) .c) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Chứng minh mỗi dãy số cho dưới đây có giới hạn. Hãy tìm giới hạn của mỗi dãy số đó.a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dùng định nghĩa giới hạn, hãy chứng minh

Dùng định nghĩa giới hạn, hãy chứng minh:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Tìm giới hạn của dãy số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giới hạn của dãy số

Chứng minh dãy số với:a) b) có giới hạn.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn các dãy số

Tìm giới hạn các dãy số sau, với số hạng tổng quát là:a) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

a) Cho và dãy {v_n} xác định bởi: Tìm b) Tìm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn của dãy số

Chứng minh rằng là dãy hội tụ (dãy có giới hạn), trong đó là hoán vị phần tử
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giới hạn của dãy số

Cho dãy xác định bởi Gọi là dãy xác định bởi a) Chứng minh b) Tìm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau:a) c) e) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Dãy được cho bởi: . Tìm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán về bất đẳng thức

Tìm: (Để ý:với là ký hiệu phần nguyên của ,là số nguyên lớn nhất không vượt quá )
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính:

Tính:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính

a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn:

Tính các giới hạn:a) b)


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay