Giới hạn của hàm số tại 1điểm

19 kết quả phù hợp trong mục Giới hạn của hàm số tại 1điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn sau:

Tìm các giới hạn sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn sau

Cho hàm số Tìm các giới hạn saua) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn:

Tính giới hạn:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn:

Tính giới hạn:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: Từ đó suy ra đồ thị của hàm số: . Tìm


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay