Giới hạn hữu hạn

8 kết quả phù hợp trong mục Giới hạn hữu hạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của

Cho hàm số: a) Chứng minh rằng: b) Tính đạo hàm của , từ đó chứng tỏ rằng hàm số luôn luôn đồng biến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay