giun đũa kí sinh

1 kết quả phù hợp trong mục giun đũa kí sinh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hậu quả giun đũa kí sinh trong cơ thể

Khi sống kí sinh trong cơ thể người,giun đũa có thể gây nên hậu quả
A.Tắc ruột,tắc ống mật C.Sản sinh ra độc tố
B.Tranh chất dinh dưỡng với cơ thể D.Cả A,B,C< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay