giun đũa

15 kết quả phù hợp trong mục giun đũa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người

Trong quá trình di chuyển ngược giun đũa gây ra tác hại gì? Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của ngành thân mềm

Câu 1
Nêu vai trò của ngành thân mềm?
Câu 2
Nêu tác hại của giun đũa với sức khoẻ của con người? Các biện pháp phòng chống giun dũa kí sinh ở người?
Câu 3
Trình bày sự khác nhau giữa san hô và thuỷ tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hậu quả giun đũa kí sinh trong cơ thể

Khi sống kí sinh trong cơ thể người,giun đũa có thể gây nên hậu quả
A.Tắc ruột,tắc ống mật C.Sản sinh ra độc tố
B.Tranh chất dinh dưỡng với cơ thể D.Cả A,B,C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh

Em hãy trình bày tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh ? Nếu giun đũa thiếu lớp vỏ cuticun thì số phận của chúng sẽ như thế nào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản của giun đũa

Hình thức sinh sản của giun đũa là:
a. Sinh sản vô tính. b. Sinh sản hữu tính
c. Sinh sản mọc chồi. d. Sinh sản phân đôi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nơi kí sinh của giun đũa

Nơi kí sinh của giun đũa là:
A, Ruột non. C, Ruột thẳng.
B, Ruột già. D, Tá tràng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trình bày vòng đời của giun đũa

Vẽ và trình bày vòng đời phát triển của giun đũa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vòng đời của giun đũa?

Trình bày vòng đời của giun đũa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan sinh dục đơn tính

Loài nào có cơ quan sinh dục đơn tính?
A. Sán lá gan B. Giun đất C. Giun đũa D. Sán dây

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của sán lá gan

Cấu tạo Sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào? Nêu các biện pháp phòng chống Gun đũa kí sinh ở người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tác hại của giun đũa với con người

Giun đũa gây ra những tác hại gì với sức khoẻ con người

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giun đũa thường kí sinh ở đâu

Giun đũa thường kí sinh ở đâu ?
a. Ở ruột già người b. Ở dạ dày nguời
c. Ở tá tràng người d. Ở ruột non người

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lớp vỏ cuticun của cơ thể giun đũa

Lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể giun đũa có tác dụng :
a . Giúp giun đũa không bị loài khác tấn công b . Giúp cho giun sống được ngoài cơ thể
c . Giúp giun đũa không bị tiêu huỷ bởi dịch tiêu hoá trong ruột non nguời
d . Giúp giun đũa dễ di chuyển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại giun sán loài có lợi

Trong các loại giun sán loài nào có lợi :
A Giun đủa, giun đốt
B Giun đỏ, sán lá gian
C Giun đất ,giun đỏ, giun rễ lúa
D Giun đỏ, giun đất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động vật có khoang cơ thể chính thức

Động vật nào sau đây có khoang cơ thể chính thức
a. Giun đũa b. Thuỷ tức c.Giun đất d. Sán lá gan< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay