giun sán

5 kết quả phù hợp trong mục giun sán
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách phòng trừ bệnh giun sán kí sinh

a) Cách phòng trừ bệnh giun sán kí sinh?
b) Khi tiến hành mổ giun đất ta mổ mặt nào? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp phòng tránh giun sán

Trình bày cỏc biện pháp phũng tránh giun, sán kí sinh ở người ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp phòng chống giun sán

Nêu tác hại chung và biện pháp phòng chống giun sán kí sinh ở người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của giun sán

Giun sán sống kí sinh đều có chung đặc điểm:
a. giác bám phát triển, cơ quan di chuyển tiêu giảm
b. giác bám tiêu giảm, cơ quan di chuyển phát triển
c. giác bám, cơ quan di chuyển phát triển
d. cơ quan sinh dục lưỡng tính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm kí sinh của giun sán

Đặc điểm giúp giun sán thích nghi với đời sống kí sinh là
a. Mắt, cơ quan di chuyển tiêu giảm b. Mắt, cơ quan di chuyển phát triển
c. Các hệ cơ quan phân hóa d. Giác bám kém phát triển< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay