Bài tập về giun tròn

5 kết quả phù hợp trong mục giun tròn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của Ốc Sên

Câu 1)
Giun đốt tiến hoá hơn Giun tròn ở những đặc điểm nào? Vì sao nói Giun đất là bạn của nhà nông?
Câu 2
Nêu một số tập tính của Ốc sên ? Ý nghĩa thực tiễn của của vỏ Thân mềm ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành giun tròn

Đặc điểm trưng của ngành giun tròn là gì?
a. Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên b. Cơ thể phân đốt, cơ quan tiêu hóa phất triển
c. Cơ thể phân đốt có dạng hình trụ tròn d. Cơ thể không phân đốt, đối xứng hai bên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tập tính lối sống của nhện

a. Kể tên bốn lọai giun tròn mà em biết? b. Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành giun tròn

Nêu đặc điểm chung của ngành giun tròn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của ngành giun

Cơ thể hình trụ có khoang chưa chính thức là đặc điểm của ngành giun nào?
A Giun dẹp B Giun tròn
C Giun đốt D Ruột khoang< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay