glyxerin

3 kết quả phù hợp trong mục glyxerin
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của ruột non

1- Cho các sơ đồ chuyển hóa sau.
a- Tinh bột 
ightarrowMantôzơ b- Mantôzơ 
ightarrowGlucôzơ
c- Prôtêin chuỗi dài 
ightarrowPrôtêin chuỗi ngắn d- Lipit 
ightarrow Glyxêrin và axit béo .
Em hãy cho biết các sơ đồ chuyển hóa trên xẩy ra ở những bộ phận nào trong ống tiêu hóa .
2- Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chất dinh dưỡng hấp thụ ở ruột non

Với khẩu phần ăn đầy đủ và sự tiêu hoá diễn ra thuận lợi, những chất dinh dưỡng được hấp thu ở ruột non là những chất nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hệ số căng bề mặt

Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm, đường kính trong là 40mm. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt glyxêrin ở 20^{circ}C là 17,2mN. Hệ số căng bề mặt của glyxêrin ở nhiệt độ này bằng :
A.6,52.10^{-2}N/m B.8,5.10^{-2}N/m C.6,25.10^{-2}N/m D.5,65.10^{-2}N/m< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay