Góc giữa 2 đường thẳng

9 kết quả phù hợp trong mục Góc giữa 2 đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa 2 đường thẳng

Trong không gian có hệ trục toạ độ Oxyz cho 4 điểm A, B, C, D thoả mãn:
A(5; 1; 3) B(1; 6; 2) C(5; 0; 4)

a) Chứng minh AC và BD chéo nhau.
b) Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng AC và BD.
c) Viết phương trình đường thẳng AC, phương trình mặt phẳng (BCD).
d) Tính: - Góc giữa 2 đường thẳng AC và BD.
- Góc giữa đường thẳng AC và (BCD).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn

Cho đường thẳng và đường tròn có phương trình: 1. Chứng tỏ rằng tiếp xúc với 2. Lập phương trình đường thẳng song song với và:a) Tiếp xúc với b) Cắt tại hai điểm phân biệt sao cho 3. Lập phương trình đường thẳng tạo với một góc và tiếp xúc với 4. Lập phương trình đường tròn có bán kính bằng , tiếp xúc với
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa DP và CN

Cho hình vuông ,trên lấy điểm và dựng hình vuông ở ngoài .Tính góc giữa .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính góc A và góc giữa 2 đường thẳng

Cho tam giác . Tính góc và góc giữa đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các góc của một tam giác

Tìm các góc của một tam giác biết phương trình các cạnh tam giác đó là: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm góc giữa hai đường thẳng

Tìm góc giữa hai đường thẳng trong các trường hợp sau:a) b) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ Tính Cosin của góc giữa hai đường thẳng

Cho hình lăng trụ , có độ dài cạnh bằng , đáy là tam giác vuông tại . Hình chiếu vuông góc của đỉnh trên mặt phẳng là trung điểm của cạnh . Tính Cosin của góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho hình chóp Tính góc giữa AB và SC

cho hình chóp có đáy là hình vuông, tam giác đều và vuông góc với Chứng minh rằng Tính góc giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng và mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi lần lượt là trung điểm của . Tìm của góc giữa hai đường thẳng .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay