Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

8 kết quả phù hợp trong mục Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng P

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho đường thẳng () và mặt phẳng () có phương trình: . Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng (). Tính góc giữa đường thẳng () và mặt phẳng ().. Viết phương trình hình chiếu vuông góc (’) của đường thẳng () trên mặt phẳng (). Lấy điểm nằm trên đường thẳng () sao cho , với là số dương cho trước. Xét tỉ số: với điểm di động trên mặt phẳng (). Chứng tỏ rằng tồn tại một vị trí của để tỷ số đó đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất ấy..
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa cạnh bên SC và đáy

Hình chóp đáy là hình vuông cạnh .Tính : Góc giữa cạnh bên và đáy Góc giữa các mặt bên với đáy Góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d Viết phương trình hình chiếu vuông góc

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho đường thẳng () và mặt phẳng () có phương trình: . Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng (). Tính góc giữa đường thẳng () và mặt phẳng ().. Viết phương trình hình chiếu vuông góc (’) của đường thẳng () trên mặt phẳng (). Lấy điểm nằm trên đường thẳng () sao cho , với là số dương cho trước. Xét tỉ số: với điểm di động trên mặt phẳng (). Chứng tỏ rằng tồn tại một vị trí của để tỷ số đó đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất ấy..
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp SABC

Cho tứ diện vuông tại tại tại a) Chứng minh b) Gọi . Chứng minh là trung điểm của c) Tính góc giữa d) Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ đứng Tính các đáy và cạnh bên của lăng trụ theo

Cho hình lăng trụ đứng có đáy vuông cân tại .Đoạn nối trung điểm của và trung điểm của có độ dài bằng hợp với đáy góc và mặt bên góc Tính các đáy và cạnh bên của lăng trụ theo chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho hình chóp đáy là tam giác vuông tại Tính khoảng cách từ tới mặt phẳng Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác đều Tính góc

Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , tâm .Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh .Biết rằng góc giữa bằng Tính Tính góc giữa và mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính góc giữa đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , mp. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng , khi


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay