Góc giữa hai đường thẳng

15 kết quả phù hợp trong mục Góc giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập hình chóp tứ giác

Cho hình chóp tứ giác đáy là hình vuông cạnh vuông góc với đáy và Tính góc giữa Gọi là trung điểm của .Tính góc giữa hai đường thẳng Tính góc giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tính cosin của góc giữa AB,DM

Cho tứ diện Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh Hãy tính cosin của góc giữa biết là tứ diện đều có cạnh bằng Hãy tính góc giữa biết
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng và hai đường thẳng:.a) Chứng minh chéo nhau.b) Viết phương trình đường thẳng nằm trên cắt .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đi qua điểm A và vuông góc với cả hai đường thẳng

Cho điểm A(2; -3; 4) và hai đường thẳng có phương trình: 1. Tìm góc giữa hai đường thẳng đó2. Viết phương trình đi qua điểm A và vuông góc với cả hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Góc giữa hai đường thẳng, phép dời hình

Giả sử phép dời hình biến hai đường thẳng lần lượt thành hai đường thẳng .Chứng minh rằng:a) Nếu cắt nhau thì cắt nhau. Nếu song song thì song song. Nếu chéo nhau thì chéo nhau.b) Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai đường thẳng .c) Nếu không có điểm chung thì khoảng cách giữa bằng khoảng cách giữa .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa hai đường thẳng Tìm toạ độ

Trong không gian cho tứ diện với . Tính góc giữa hai đường thẳng . Tìm toạ độ điểm trên sao cho tam giác có chu vi nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình vuông Tính cos của góc giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi lần lượt là trung điểm của . Tính của góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ đứng Tính cos của góc giữa hai đường thẳng

Cho hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên bằng , đáy là tam giác vuông tại và hình chiếu vuông góc của đỉnh trên là trung điểm của cạnh . Tính của góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình tứ diện đều Chứng minh rằng vuông góc

Cho hình tứ diện đều cạnh . Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp Chứng minh rằng vuông góc với Gọi là trung điểm . Tính góc giữa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện lần lượt là trung điểm của các cạnh Hãy tính góc

Cho tứ diện . Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh . Hãy tính góc giữa biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện đều Chứng minh và Tính góc

Cho tứ diện đều cạnh bằng . Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp Chứng minh rằng Gọi là trung điểm của . Tính góc giữa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lập phương cạnh bằng . Giả sử lần lượt là trung điểm của các cạnh a) Chứng minh rằng B) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính bán kính R của đường tròn

Cho hình lập phương cạnh bằng . Gọi là trung điểm của a) Chứng minh . Tính b) Gọi là trung điểm của . Tính và góc giữa c) Tính bán kính của đường tròn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm . Biết . Gọi là trung điểm của a) Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng b) cắt tại . Tính thể tích đa diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tìm góc hợp bởi hai đường thẳng

Cho hình lập phương cạnh . Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh a) Chứng minh: b) Tìm góc hợp bởi hai đường thẳng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay