Góc giữa hai mặt phẳng

33 kết quả phù hợp trong mục Góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA = asqrt{2} . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các cạnh SB và SD.
a) Chứng minh BC (SAB).
b) Chứng minh rằng: (SAC) (SBD) .
c) Chứng minh rằng: SC (AEF).
d) Tính góc giữa SC và mp (SAB) .
e) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương

Cho hình lập phương cạnh a) Chứng minh . Tính b) Tính góc giữa c) Gọi là trung điểm của cạnh là một điểm trên cạnh thỏa . Tính thể tích tiết diện do cắt hình lập phươngd) Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương do thiết diện chia ra
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm góc giữa hai mặt phẳng

Cho điểm A(2; -1; 3) và hai mặt phẳng có phương trình: 1. Tìm góc giữa hai mặt phẳng 2. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M và song song với hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa cạnh bên SC và đáy

Hình chóp đáy là hình vuông cạnh .Tính : Góc giữa cạnh bên và đáy Góc giữa các mặt bên với đáy Góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của mặt phẳng

Cho . Viết phương trình của mặt phẳng qua và tạo với mặt phẳng một góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng trung trực AB

Cho a) Viết phương trình mặt phẳng trung trực b) Tính của góc hợp bởi mặt phẳng trung trực và các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm góc giữa mặt phẳng đi qua các điểm O,M,N

Tìm góc giữa mặt phẳng đi qua các điểm và mặt phẳng đi qua các điểm với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau:

Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm hệ thức giữa x, y

Cho hình chóp , đáy là hình vuông cạnh . Trên cạnh lấy lần lượt các điểm . Đặt a) Tìm hệ thức giữa để b) Tìm hệ thức giữa để
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ABC có ba góc nhọn Chứng minh trực tâm

Cho tứ diện có các cạnh đôi một vuông góc với nhau. là hình chiếu của trên a) Chứng minh có ba góc nhọnb) Chứng minh là trực tâm c) Chứng minh d) Gọi . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hệ thức giữa a và h để góc giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a) Tìm hệ thức giữa để góc giữa hai đường thẳng bằng . Cho , Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng b) Chứng minh rằng góc phẳng nhị diện cạnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tam giác vuông Chứng minh trung điểm Tính cosin Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp

Cho hình chóp có tất cả các cạnh bằng 1. Tính khoảng cách tử đến mặt phẳng 2. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là nửa lục giác đều Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp có đáy là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính và vuông góc với mặt phẳng Tính góc giữa hai mặt phẳng Tính góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính số đo nhị diện

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại với và vuông góc với mặt phẳng Tính số đo nhị diện Tính số đo nhị diện Tính góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính số đo nhị diện

Cho hình chóp là hình vuông cạnh tâm và vuông góc với mặt phẳng .Tính số đo nhị diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chữ nhật Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ

Cho hình chữ nhật .Trên hai tia cùng chiều và cùng vuông góc với mặt phẳng lần lượt lấy hai điểm .Đặt .Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để nhị diện có số đo bằng là :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho hình chóp và vuông góc với mặt phẳng Tính góc giữa hai mặt phẳng Tính diện tích
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích diện tích rồi suy ra giá trị của góc giữa hai mặt phẳng

Cho có đỉnh nằm trong mặt phẳng hai đỉnh có hình chiếu xuống lần lượt là sao cho là tam giác đều cạnh . Giả sử .Gọi là giao điểm của Chứng minh rằng Tính diện tích rồi suy ra giá trị của góc giữa hai mặt phẳng


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay