Góc giữa hai mặt phẳng

33 kết quả phù hợp trong mục Góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tia Ox,Oy,Oz không đồng phẳng Tính góc giữa hai mặt phẳng

Cho tia không đồng phẳng và .Tính góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện OABC có ba mặt OAB,OAC,OBC là những tam giác vuông tại đỉnh

Cho tứ diện có ba mặt là những tam giác vuông tại đỉnh Gọi lần lượt là góc giữa mặt phẳng với các mặt phẳng Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ox,Oy,Oz Tìm số đo của góc giữa hai mặt phẳng

Cho ba tia không cùng nằm trong một mặt phẳng thỏa điều kiện : . Tìm số đo của góc giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện đều Chứng minh rằng (ABJ) là mặt phẳng trung trực

Cho tứ diện đều có cạnh bằng Gọi lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của , đồng thời mặt phẳng này tạo với hai mặt phẳng hai góc bằng nhau. Tính số đo của góc tạo bởi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp đều Hãy dựng mặt phẳng (P) đi qua A song song với đường thẳng BC

Cho hình chóp đều có cạnh đáy bằng Hãy dựng mặt phẳng đi qua song song với đường thẳng và vuông góc với mặt phẳng Giả sử góc giữa mặt phẳng và mặt đáy là .Gọi là trung điểm cạnh .Tính theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện chứng minh ba góc nhọn

Cho tứ diện có các cạnh đôi một vuông góc với nhau. là hình chiếu của trên a) Chứng minh có ba góc nhọnb) Chứng minh là trực tâm c) Chứng minh d) Gọi . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện chứng minh góc vuông

Cho tứ diện đôi một vuông góc a) Gọi là tâm mặt cầu nội tiếp của . Tính bán kính của b) Gọi là trung điểm . Chứng minh rằng góc nhị diện góc cạnh của là vuông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện SABC Chứng minh tinh s

Cho tứ diện vuông tại . Qua vẽ a) Chứng minh b) Tính diện tích c) Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gọi O là tâm hình thoi Tính góc phẳng nhị diện cạnh

Gọi là tâm hình thoi cạnh với . Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại lấy điểm với a) Chứng minh rằng tam giác vuông và b) Tính góc phẳng nhị diện cạnh và tính khoảng cách giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm điểm O cách đều S,A,B,C,D và tính khoảng cách từ O đến các đỉnh.

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật có .Cạnh bên vuông góc với đáy và Tìm điểm cách đều và tính khoảng cách từ đến các đỉnh. Gọi lần lượt là hình chiếu của điểm trên các đường thẳng . Chứng minh các điểm cùng thuộc một mặt phẳng. Tính góc giữa các mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác vuông ABC vuông tại C

Trong mặt phẳng cho tam giác vuông vuông tại . Đoạn và vuông góc với . Tính ở đây là góc giữa hai mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác Tìm h sao cho góc giữa hai mặt phẳng

Trong mặt phẳng cho tam giác vuông tại , đoạn vuông góc với . Tìm sao cho góc giữa hai mặt phẳng bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD cạnh bằng a

Trong mặt phẳng cho hình vuông cạnh bằng . Đoạn cố định vuông góc với tại . lần lượt là các điểm di động trên cạnh . Đặt . Chứng minh rằng là điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng tạo với nhau một góc .


< Lùi ... 1 2 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay