góc nhọn

3 kết quả phù hợp trong mục góc nhọn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dựng góc nhọn của tam giác

Dựng góc nhọn α biết tgα = 3/5
Giải tam giác ABC vuông tại A biết: AB = 5cm ;
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về xác định góc nhọn

Cho đường tròn bán kính trên tiếp tuyến tại một điểm của đường tròn, lấy điểm với . Đường thẳng quay quanh cắt đường tròn tại . Xác định góc nhọn giữa đường thẳng và tiếp tuyến sao cho tam giác có diện tích lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán về góc nhọn

Cho góc nhọn và một điểm ở trong góc đó. Hãy dựng một đường tròn đi qua và tiếp xúc với hai cạnh .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay