GTLN

20 kết quả phù hợp trong mục GTLN
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho bốn số thực dương không đổi )Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức khi biến thiên với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất

Cho (*) Tìm giá trị nhỏ nhất của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Cho : Tìm giá trị của để giá trị lớn nhất của trên đoạn là nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

A, B, C là ba góc Tìm giá trị bé nhất của biểu thức

Giả sử là ba góc trong của một tam giác. Tìm giá trị bé nhất của biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho bốn số thực dương thay đổi . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho là các số thực dương cho trước và là các số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Áp dụng với tìm giá trị nhỏ nhất của với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của Q

Tìm giá trị nhỏ nhất của trong đó là ba số dương thay đổi trên và thỏa mãn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho là các số thực thuộc . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức Q=xy+yz+zx-ay

Cho số cố định là các số thực không âm có Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Gọi cạnh của . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thứcChứng minh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm GTLN, GTNN của hàm số:

Tìm GTLN, GTNN của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn trên đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số :

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho là các số thực thay đổi thuộc Tìm giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Cho . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất

Tìm trên giá trị lớn nhất của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hai số dương Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Cho hai số dương . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho bốn số x, y, z, t Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Cho bốn số thay đổi thỏa mãn hệ điều kiện: Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay