gương cầu lồi

14 kết quả phù hợp trong mục gương cầu lồi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về gương cầu lồi

Câu 1)
Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng . Tại sao ?
Câu2)
Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn? Giải thích tại sao?
Câu 3
Một công trường xây dựng ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn do công trường gây nên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật truyền thẳng ánh sáng.

Câu 1
Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng.
Câu 2
Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi có gì giống và khác nhau ?
Câu 3
Tại sao tiếng nói của ta trong một phòng có nhiều người hoặc đồ đạc nghe thật giọng hơn ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng

So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng có cùng kích tthước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh tạo bởi gương phẳng

Khi bay con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong.Trong 2 con côn trùng này con nào vỗ cánh nhiều hơn?Vì sao?

Ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có tính chất nào giống nhau, khác nhau?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ảnh tao bởi gương cầu lồi

ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất sau?
A. Là ảnh thật bằng vật. B. Là ảnh ảo bằng vật.
C. Là ảnh ảo bé hơn vật. D. Là ảnh thật bé hơn vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm ảnh của gương cầu lồi

Ảnh của gương cầu lồi có đặc điểm gì? Em hãy nêu 2 ứng dụng của gương cầu lồi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh tạo bởi gương phẳng

Ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có tính chất nào giống nhau, khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh ảnh tạo bởi gương cầu

So sánh ảnh tạo bởi gương cầu lồi và gương cầu lõm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ứng dụng của gương cầu lồi

Gương cầu lồi được sử dụng làm gương chiếu hậu trên xe ô tô. Vì:
A. Ảnh nhìn thấy trong gương rõ hơn; B. Ảnh nhìn thấy trong gương lớn hơn;
C. Vùng nhìn thấy của gương rộng hơn; D. Vùng nhìn thấy sáng rõ hơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Muốn có ảnh ảo lớn hơn vật,

Muốn có ảnh ảo lớn hơn vật, ta đặt vật :
A Trước gương cầu lõm và gần sát gương
B Trước gương cầu lồi
C Trước gương phẳng
D Cách xa gương cầu lõm và ở trước gương

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

gương cầu lồi và gương cầu lõm

Điểm giống nhau giữa gương cầu lồi và gương cầu lõm là:
A.Tạo ra ảnh ảo không bằng vật
B.Tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật
C.Tạo ra ảnh ảo bằng vật
D.Tạo ra ảnh ảo bé hơn vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gương cầu lồi

Vật nào sau đây có thể xem gần đúng là một phần của gương cầu lồi:
A/ Mặt ngoài của cốc tráng bạc B/ Choá dèn bin
C/ Mặt trong của chiếc nồi D/ Đáy của chậu nhựa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi :
A. Bằng vật B. Lớn hơn vật C. Nhỏ hơn vật D. Bằng nửa vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gương cầu lồi và gương phẳng

So sánh ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng có cùng kích thước khi đặt vật cách hai gương một khoảng bằng nhau :
a/ ảnh ảo của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng . b/ ảnh ảo của gương cầu lồi nhỏ hơn của gương phẳng . c/ ảnh ảo của hai gương bằng nhau . d/ Không so sánh được .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay