gương phẳng

35 kết quả phù hợp trong mục gương phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về gương cầu lồi

Câu 1)
Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng . Tại sao ?
Câu2)
Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn? Giải thích tại sao?
Câu 3
Một công trường xây dựng ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn do công trường gây nên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định luật truyền thẳng ánh sáng.

Câu 1
Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng.
Câu 2
Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi có gì giống và khác nhau ?
Câu 3
Tại sao tiếng nói của ta trong một phòng có nhiều người hoặc đồ đạc nghe thật giọng hơn ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng

So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng có cùng kích tthước?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường đi của tia sáng

Hai gương phẳng giống nhau AB và AC được đặt hợp với nhau một góc 60 độ , mặt phản xạ hướng vào nhau sao cho tam giác ABC là tam giác đều. Một nguồn sáng điểm S di chuyển trên cạnh BC. Ta chỉ xét trong mặt phẳng hình vẽ. Gọi S1 là ảnh của S qua AB, S2 là ảnh của S1 qua AC.
a/ Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S, phản xạ lần lượt trên AB, AC rồi đi về S. Chứng tỏ rằng độ dài đó bằng SS2;
b/ Với vị trí nào của S trên BC để tổng đường đi của tia sáng trong câu a là bé nhất?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ ảnh của mũi tên đặt trước gương phẳng

1/ Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình sau:

Resized Image
2/ Một công trường đang xây dựng nằm ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra 4 biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ tia sáng từ điểm tới gương

a) Dựa vào tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của điểm sáng S và vật sáng AB đặt trước gương phẳng (hình 1)?

Resized Image

b) Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm M tới gương rồi phản xạ qua điểm N (hình 2) và trình bày cách vẽ.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường đi của tia sáng

Cho hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc và quay mặt sáng vào nhau, điểm sáng S trước hai gương (Như hình vẽ).
Vẽ tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi đi qua điểm A cho trước.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tia phản xạ

Cho hai gương phẳng AB và CD đặt quay mặt sáng vào nhau như hình vẽ . Hãy trình bày cách vẽ một tia sáng từ S1 đến gương AB tại I ,phản xạ đến gương CD tại J rồi truyền tới S2?

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về gương phẳng

Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng.

a/ Hãy vẽ ảnh A’B’ của AB qua gương.

b/ Biết A cách gương 1,5cm, B cách gương 1,8cm.

Tính khoảng cách từ A đến A’ và từ B đến B’
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ hình biểu diễn gương phẳng

Hãy vẽ hình biểu diễn gương phẳng trong những trường hợp sau:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh tạo bởi gương phẳng

Khi bay con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong.Trong 2 con côn trùng này con nào vỗ cánh nhiều hơn?Vì sao?

Ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có tính chất nào giống nhau, khác nhau?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ ảnh của vật qua gương

Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng.
a/ Hãy vẽ ảnh A’B’ của AB qua gương.
b/ Biết A cách gương 1,5cm, B cách gương 1,8cm.
Tính khoảng cách từ A đến A’ và từ B đến B’
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ hình biểu diễn gương phẳng

Hãy vẽ hình biểu diễn gương phẳng trong những trường hợp sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định vùng nhìn thấy ảnh ảo

Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình bên:
Resized Imagea) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB. Khi AB di chuyển dời ra xa gương thì ảnh A’B’ di chuyển như thế nào? Tại sao ?
b) Xác định vùng nhìn thấy ảnh ảo A’B’ ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của góc tới- vật lý 7

Cho hình vẽ
Resized Image
a. Hãy vẽ tia tới SI, tia phản xạ IR và phỏp tuyến IR
b. Chiếu một tia sỏng lờn một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 50^{circ}. Tỡm giỏ trị gúc tới .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập lý thuyết vật lý 7

Câu 1 : Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ?
Câu 2 : Nêu các tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng ?
Câu 3 : Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng . Làm như thế có lợi gì ?
Câu 4 : Tần số là gì ? Đơn vị tần số là gì ? Kí hiệu đơn vị tần số là gì ?
Câu 5 : Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ ? Tại sao ?
Câu 6 : Âm phản xạ là gì ? Tiếng vang là gì ? Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ lớn của góc tới

Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng như hình vẽ :
a) Vẽ tia phản xạ ? Biết rằng tia phản xạ tạo với tia tới một góc 90^{circ} . Tính độ lớn của góc tới ?
b) Giữ nguyên tia tới SI. Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ trái sang phải ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập với hai gương phẳng- vật lý 9

Cho hai gương phẳng M1, M2 đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau và cách nhau một khoảng d. Trên đường thẳng song song với hai gương có hai điểm sáng S,0 với các khoảng cách được cho như hình vẽ.

Resized Image
a. Trình bày cách vẽ tia sáng xuất phát từ S đến gương M1 tại I rồi phản xạ đến gương M2 tại J rồi truyền đến 0.
b. Tính khỏng cách từ I đến A và từ J đến B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương

Một vật sáng AB hình mũi tên đặt vuông góc với một gương phẳng.

a. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương?

b. Vẽ một tia sáng từ A đến gương và một tia phản xạ qua một điểm R?

c. Đặt vật AB như thế nào thì có ảnh A’B’ song song cùng chiều với vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tia phản xạ trong gương phẳng

Tia phản xạ trong gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với?
A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới. B. Tia tới và pháp tuyến với gương.
C. Đường pháp tuyến với gương và D. Tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới. đường vuông góc với tia tới.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay