hácđi-vanbec

2 kết quả phù hợp trong mục hácđi-vanbec
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quần thể Hácđi- vanbéc

Trong quần thể Hácđi- vanbéc, có 2 alen A và a trong đó có 4% kiểu gen aa. Tần số tương đối của alenA và alen a trong quàn thể đó là
A. 0,6A : 0,4 a.
B. 0,8A : 0,2 a.
C. 0,84A : 0,16 a.
D. 0,64A : 0,36 a.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định luật Hacđi - vanbec

Ý nghĩa nào dưới đây không phải là của định luật Hacđi - vanbec:
A. Từ tỉ lệ cá thể có biểu hiện tính trạng lặn đột biến có thể suy ra được tần số của alen lăn đột biến trong Quần thể
B. Phản ánh trạng thái động của quần thể, giải thích cơ sở của sự tiến hóa
C. Giải thích trong thiên nhiên có những quần thể đã được duy trì ổn định qua thời gian dài
D. Có thể suy ra tỉ lệ kiểu gen và tần số tương đối của các alen từ tỉ lệ các loại kiểu hình< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay