hai bà trưng

8 kết quả phù hợp trong mục hai bà trưng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân khởi nghĩa Hai Bà Trưng

1/ Nguyên nhân khởi nghĩa 2 Bà Trưng?
2/ Trình bày khởi nghĩa Lí Bí?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng(năm 40)

Hãy trình bày cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng(năm 40)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Câu1 ( 3 điểm)
Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng khắp nơi đã nói lên điều gì ?
Câu 2 ( 7 điểm)
Em hãy trình bày về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 722 .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai Bà Trưng làm gì sau khi giành độc lập

Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành độc lập ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nơi Hai Bà Trưng hi sinh

Hai Bà Trưng đã hi sinh anh dũng ở đâu ?
a. Lãng Bạc b. Mê Linh c. Cấm Khê d. Hà Nội

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Năm khởi nghĩa bà trưng

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào năm nào?
a. Năm 234 b. Năm 243 c. Năm 248 d.Năm 428

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khởi nghĩa hai bà Trưng ( năm 40).

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả khởi nghĩa hai bà Trưng ( năm 40).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay