Hai đường thẳng chéo nhau

19 kết quả phù hợp trong mục Hai đường thẳng chéo nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian tọa độ cho mặt phẳng đường thẳng: Chứng minh : chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng nằm trong cắt cả .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và mặt phẳng có phương trình:a) Chứng minh chéo nhau. Tìm khoảng cách giữa .b)Viết phương trình đường thẳng vuông góc với , cắt cả .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đường thẳng AB và đường thẳng Delta là hai đường thẳng chéo nhau

Cho hai mặt phẳng giao nhau theo giao tuyến .Trong mặt phẳng lấy một điểm không thuộc và trong mặt phẳng lấy một điểm không thuộc .Chứng minh đường thẳng và đường thẳng là hai đường thẳng chéo nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh a,b song song với nhau

Cho hai đường thẳng phân biệt và một điểm bất kì trong không gian.Hãy dựng qua một đường thẳng chéo nhau với cả trong các trường hợp : song song với nhau cắt nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng mọi đường thẳng song song

Cho hai đường thẳng chéo nhau và một đường thẳng cắt cả Chứng minh rằng mọi đường thẳng song song với thì phải chéo nhau với ít nhất một trong hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai đường thẳng BF,AE chéo nhau

Trong mặt phẳng cho một đường thẳng và một điểm thuộc mặt phẳng nhưng không thuộc đường thẳng , một điểm bất kì không thuộc mặt phẳng Liệu có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng không? Tại sao? là hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng .Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau Có thể nói rằng hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng được không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh trong bốn điểm trên không có bất kì điểm nào thẳng hàng.

Cho bốn điểm không cùng nằm trong một mặt phẳng.Chứng minh rằng : Trong bốn điểm trên không có bất kì điểm nào thẳng hàng. Hai đường thẳng chéo nhau và kể tên các cặp đường chéo nhau bằng hình vẽ Gọi là trung điểm của đoạn thẳng Chứng minh là hai đường thẳng không thể cùng thuộc một mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong không gian với hệ tọa độ , cho các đường thẳng:a. Chứng minh rằng chéo nhau.b. Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi C di động trên đường thẳng , tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích

Cho hai đường thẳng a) Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng b) Hai điểm cố định trên đường thẳng sao cho . Khi di động trên đường thẳng , tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

xác định vị trí của M để AM+BM đạt giá trị nhỏ nhất

Cho hai điểm và đường thẳng a) chứng minh rằng hai đường thẳng chéo nhaub) Một điểm thay đổi trên đường thẳng , xác định vị trí của để đạt giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hai đường thẳng trên chéo nhau.

Cho hai đường thẳng có phương trình:. Chứng minh rằng hai đường thẳng trên chéo nhau.. Gọi đường vuông góc chung của . Tìm tọa độ của và viết phương trình tham số của đường thẳng (
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hai đường thẳng chéo nhau

Trong không gian tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng có phương trình: 1. Chứng minh rằng hai đường thẳng chéo nhau2. Lập phương trình đường thẳng vuông góc chung của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hai đường thẳng chéo nhau

Cho hai đường thẳng chéo nhau .Trên đường thẳng có hai điểm và trên đường thẳng có hai điểm Chứng minh- Hai đường thẳng là hai đường thẳng chéo nhau- Hai đường thẳng là hai đường thẳng chéo nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Chứng minh rằng đường chéo BD’vuông góc với mặt phẳng

Cho hình lập phương với cạnh bằng . Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng Chứng minh rằng đường chéo vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng

Giả sử là hai đường chéo nhau. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất một mặt phẳng chứa và một mặt phẳng chứa sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng

Cho hai nửa đường thẳng chéo nhau . Các điểm lần lượt di động trên sao cho , trong đó là số khác cho trước. Tìm tập hợp các điểm thuộc đoạn sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng

Cho hai nửa đường thẳng chéo nhau . Các điểm lần lượt di động trên sao cho , trong đó là số khác cho trước. Chứng minh rằng song song với một mặt phẳng cố định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng

Cho hai đường thẳng chéo nhau và điểm không nằm trên chúng. Qua có mấy đường thẳng cắt cả lẫn .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay