Hai đường thẳng song

5 kết quả phù hợp trong mục Hai đường thẳng song
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh PQ//MN

Cho hình chóp tứ giác .Gọi là giao điểm của hai đường thẳng . Một mặt phẳng song song với đường thẳng cắt các cạnh theo thứ tự tại các điểm . Chứng minh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình Tính khoảng cách

Trong không gian tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng có phương trình: 1. Chứng tỏ rẳng song song với nhau2. Lập phương trình mặt phẳng chứa 3. Tính khoảng cách giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho lăng trụ Tìm giao điểm G của đường thẳng d với mặt phẳng

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là trung điểm của các cạnh Chứng minh rằng Tìm giao điểm của mặt phẳng với đường thẳng Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng .Chứng minh rằng là trọng tâm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp cụt Chứng minh rằng các đường thẳng đông quy

Cho hình chóp cụt trong đó là đáy lớn.Gọi theo thứ tự là trung điểm theo thứ tự là trung điểm Chứng minh rằng các đường thẳng đông quy Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Chứng minh MQ//NP . Xác định vị trí các điểm M,N

Cho hình chóp .Trên đoạn thẳng lấy một điểm và trên cạnh lấy mọt điểm sao cho :Một mặt phẳng đi qua đường thẳng cắt các đường thẳng theo thứ tự tại các điểm Chứng minh Xác định vị trí các điểm để tứ giác là hình bình hành và thiết diện của hình chóp trong trường hợp này


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay